Сертификацията по Проследяване на продукцията от Контролирана дървесина е опция, която може да добавите към вашият FSC Сертификат по Проследяване на продукцията.  .  

CW CoC AuditЗа да отговарятe на критериите, ще трябва да: 

  • Знаете от кой район е добит дървения материал, с който се снабдявате; 
  • Оцените риска от възможността да се снабдявате с дървесина в нарушение на петте недопустими категории, посочени в стандарта за Контролирана дървесина, както и риска от смесване във веригата за доставки.
  • Приложите мерки, с цел контрол и ограничаване на риска от снабдяване с неприемлив дървен материал.
 
Добавянето на Проследяване на продукцията от Контролирана дървесина към вашият сертификат по Проследяване на продукцията Ви дава възможност да приемате несертифицирана дървесина като FSC Контролиран дървесина, което пък ви позволява да използвате FSC Mix label върху вашите продукти и/или да продавате дървесина като FSC Контролирана дървесина на други FSC сертифицирани организации. 
Информация относно Контролирана дървесина ще откриете тук.  
 

Ограничения при обозначението на Контролирана дървесина

Отбележете, че възможностите за промотиране на Сертификата ви за Контролирана дървесина са ограничени. Не се допуска използването на обозначение за Контролирана дървесина във публичното пространство, нито върху етикетите на вашата продукция. 
 
Това, което може да направите, е да съобщите на другите организации за вашия сертификат по Проследяване на продукцията от Контролирана дървесина. Като допълнение, всички сертифицирани организации по Проследяване на продукцията от Контролирана дървесина могат да бъдат проверени в базата данни на FSC.