Forest auditСертификатът за Контролирана дървесина (CW) демонстрира, че има незначителен риск вашият бизнес да включва неприемливи практики в областта на горите, например незаконнен добив на дървесина или нарушаване на правата на местното население.

Сертификацията за Контролирана дървесина може да помогне на вашите купувачи да изпълнят изискуемите задължения за комплексна проверка по EUTR и други закони на пазара за дървен материал, като смекчава риска от добив на незаконна дървесина. В същото време, процесът по сертифициране ще ви запознае със FSC сертификацията, като същевременно ви даде възможност да изградите бизнес отношения с FSC сертифицирани купувачи.
Информация за сертификация на Контролирана дървесина за Проследяване на продукцията може да откриете тук.