Forest interview

Оповестяваме всички планирани FSC основни оценки по Управление на горите директно към местни ключови заинтересовани страни, като ги приканваме да коментират. Това често води до ценен принос.

Можете да коментирате дали сте получили покана да коментирате или не. Обикновено ползваме приноса ви, за да планираме посещенията на място и като основа за нашата оценка.

Прегледайте списъка по-долу, за да видите планираните ни оценки. Писмото за уведомяване на заинтересованите страни обяснява как можете да изпратите коментарите си. Забележка: Можем да разглеждаме само коментари по теми, които са обхванати от приложимите FSC стандарти.

Коментари извън заинтересованите страни: Приветстваме вашите коментари по всяко време. Не се колебайте да се свържете с нас.