Ангажираме се да споделяме знания, инструменти и системи за успойчивост в най-голяма степен на изпълнимост. 
 

CCОбикновено предлагаме материали, разработени от нас, съгласно лиценза Creative Commons "Attribution-Share-Alike", доколкото това е възможно, без да се нарушават авторските права на трети страни. Това е изрично посочено във всеки материал.

Това авторско право ви позволява да изтегляте, настройвате, преработвате и разпространявате материали, обхванати от него. Всичко, което искаме в замяна, ако решите да използвате или преработите нашите материали, е, да посочите нашата работа, документирайки всички направени от вас промени и споделяйки преработените материали при същите условия.

Доброволното споделяне на лицензирането е нашият начин да поканим другите да се присъединят и да помогнат за подобряването на това, което развиваме. Има толкова много неща, които могат да бъдат спечелени чрез развитието на тълпата по отношение на доверието, използваемостта и обхвата. Ние високо ценим Вашето мнение за нашите материали.

Тази политика е одобрена от Петър Фейлберг, Изпълнителния директор на Preferred by Nature, на 27 април 2014 г.