1. Politika kvality společnosti Preferred by Nature je rovnocennou a konzistentní součástí našeho systému řízení. Je v souladu s vizí a strategií vrcholového vedení. 

2. Cílem těchto zásad je dosahovat profesionálních výsledků při veškerém jednání Preferred by Nature tak, aby splňovaly všechny stanovené podmínky, včetně těch stanovených našimi zákazníky, partnery a dárci a stejně tak i zákonné a regulační požadavky.

3. Preferred by Nature se zavázal neustále zlepšovat náš systém řízení kvality, aby naplňoval potřeby a očekávání našich zákazníků a partnerů. 

4. Cílem společnosti Preferred by Nature je proto vzhledem k výše uvedenému:

  • Získat mezinárodní akreditaci/uznání poskytovaných služeb.
  • Průběžně zvyšovat efektivitu systému řízení kvality, a tím zvyšovat hodnotu poskytovaných služeb.
  • Zajistit vysokou úroveň schopností, profesionality a důvěryhodnosti zaměstnanců.
  • Neustále zvyšovat počet spokojených zákazníků.

5. Preferred by Nature realizuje tyto cíle:

  • Jednáním v souladu s příslušnými požadavky zákona.
  • Zvyšováním kvalifikace pracovníků.
  • Poskytováním uspokojivého pracovního prostředí našim zaměstnancům, které dává příležitosti k rozvoji.
  • Podporou týmové práce a osobní angažovanosti skrze ocenění za dosažené výsledky a dobrý výkon.
  • Jasným, férovým a transparentním způsobem jednání.
  • Prováděním interních auditů a dalších způsobů kontroly kvality.

Schválil

Peter Feilberg, výkonný ředitel Preferred by Nature
12. května 2014