BoxesVi kan f.eks. hjælpe hvis du:

  • Vil have styr på kravene i EU's tømmerforordning eller andre love og regler for handel med lovligt træ.
  • Har brug for eksperthjælp til etablering af due diligence systemer, risikovurdering eller valg af metoder til risikostyring.
  • Ønsker at få dit due diligence system evalueret imod jeres egen indkøbspolitik eller imod specifik tømmerlovgivning.
  • Har brug for at vurdere dine leverandørers opfyldelse af due diligence krav, sådan at potentielle svagheder i leverandørleddet afdækkes.
  • Søger rådgivning, information eller kurser indenfor specifikke aspekter, som f.eks. risikovurdering og risikobegrænsning.

Vil du sikre, at træet er lovligt fældet? Få eksperthjælp til dit due diligence system, risikovurdering eller leverandørstyring.