Brug denne vejledning til at få klarhed over, om dine træ/papirprodukter er omfattet af tømmerforordningen eller ej.    

Sådan afgør du, om dine produkter er omfattet af EUTR

Følgende lister er udarbejdet af NEPCon for at give et hurtigt overblik:.

 • Produkter, som er omfattet af EUTR
 • Produkter, som er undtaget fra EUTR

 

Bemærk: Det er sandsynligt, at nogle af de produkter, som er undtaget i dag, vil blive omfattet af EUTR på et senere tidspunkt.

Hvis du ønsker at bruge de officielle informationskilder, kan du gøre følgende:

1 Slå op og se, hvordan dine produkter er klassificeret i EU's kombinerede nomenklatur. dvs. hvilke produktklasser dine produkter tilhører
2

Tjek direkte med tømmerforordningens Bilag 1. Hvis de relevante produktklasser findes på listen, så er dine produkter underlagt EU's krav. 

 

Produkter, som er delvist omfattet

Visse produkter er kun delvist omfattet af tømmerforordningen. Her er de præcise definitioner i EUTR og EU's nomenklatur afgørende.

 

EMBALLAGE 

Cardboard-boxes.jpg

Tømmerforordningen omfatter "pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ såvel som emballage af pap og karton".

Dvs. stort set alle tænkelige former for træbaseret emballage, som anvendes til at pakke og sende andre produkter.

Loven gælder dog kun emballage, som a) sælges som emballage som det primære produkt eller b) sælges sammen med sit indhold og "giver produktet sin væsentlige karakter", f.eks. mange gaveæsker.

Den omfatter normalt ikke emballage, der blot anvendes til beskyttelse eller transport af et andet produkt. Hvis du f.eks. importerer produkter, som leveres på træpaller eller i papkasser, vil emballagen ikke være omfattet.

Bemærk: Tolddeklareringen er vigtig i denne sammenhæng. Hvis et materiale indfortoldes som "emballage", så er det normalt omfattet af EUTR. Men hvis du importerer produktet X i en emballage, og produktet indfortoldes som "X", så vil emballagen omkring X normalt være undtaget.

EUTR undtager også emballage, der er "særligt udformet til en bestemt vare eller sæt af varer, anvendelig til lang tids brug" og som sælges sammen med det produkt, den er udformet til. Eksempler er pistolhylstre og etuier til kameraer og smykker, som sælges med indhold.
 

 

AFFALDS- og GENBRUGSPRODUKTER

Excavators-145.jpg Træ- og papirprodukter er undtaget, hvis det kan dokumenteres at de er baseret på "træ eller træprodukter, der har gennemgået en fuld livscyklus og normalt ville være blevet bortskaffet som affald", som defineret i artikel 3 (1) i EU's Affaldsdirektiv (2008/98).

Et eksempel er konstruktionstræ, der stammer fra nedrivning af bygninger i lande uden for EU.

 

 

 

 

TRYKSAGER

Books.jpg

Bøger, brochurer og fotos er undtaget fra EUTR. Det gælder alle tryksager, hvor den trykte tekst/illustration udgør selve produktet.

Derimod er andre typer af papirprodukter omfattet af loven, selv om de kan være påtrykt farve, tekst eller mønster. Eksempler er servietter, toiletpapir, emballage og kontorpapir

 
 
 
 
 
 
BAMBUSPRODUKTER

Bamboo-baskets.jpg Produkter af massiv bambus, som f.eks. gulve, bordplader og elementer til møbler er omfattet af tømmerforordningen.   

Derimod er følgende produkter undtaget: 

 1. Flettede eller vævede produkter af bambus
 2. Papirmasse og papirprodukter af bambus
 3. Sidde møbler (stole, sofaer, mv.) af bambus)

 

 

MØBLER

Sofa.jpg

De fleste møbler er omfattet af EUTR. Dog er følgende produkttyper undtaget:

1. Siddemøbler som sofaer, stole osv.
2. Møbler lavet af flettet/vævet bambus.
3. Inventar, der anvendes til lægelige og kirurgiske formål samt i tandlæge- og dyrlægeklinikker.

 

 

 

 

Produkter omfattet af EUTR

Vi har udarbejdet denne liste for at skabe overblik over, hvilke produkter som er omfattet af EU's Tømmerlov (EEC No 2658/87).  Den bygger på information i lovens bilag 1.

Tallene i parantes angiver produktets klassifikation i EU's kombinerede nomenklatur

LISTE OVER PRODUKTER OMFATTET AF TØMMERLOVEN

 • Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former (4401 )
 • Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider (4403 )
 • Jernbane- og sporvejssveller af træ (4406)
 • Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm (4407)
 • Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm (4408)
 • Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende (4409)
 • Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler (4410 )
 • Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler (4411)
 • Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter (4412)
 • Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler (4413 00 00)
 • Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande (— 4414 00)
 • Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign. af træ; pallerammer af træ (4415) (Ikke pakningsgenstande, der udelukkende anvendes som pakningsgenstande for at støtte, beskytte eller bære et andet produkt, der er bragt i omsætning)
 • Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver (4416 00 00)
 • Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ (4418 )
 • Papirmasse og papir, cellulosefiber og cellulosevat som omhandlet i kapitel 47 og 48 i den kombinerede nomenklatur med undtagelse af bambus­baserede produkter og genbrugspapir og -pap (affald). Kapitlerne omfatter bl.a. papir og pap; konvolutter; cigaretpapir; toiletpapir og køkkenruller; bølgepap; pergament; lukkede brevkort og postkort uden illustrationer; æsker med assorteret brevpapir mv.; tapet; renseservietter, håndklæder, beklædningsgenstande og beklædningstilbehør; duge, servietter og lagner af papir; æsker, kartoner, sække, poser og anden emballage af papir, karton eller pap; protokoller, notesbøger, ordrebøger, regnskabsbøger, kvitterings- og notesblokke, dagbøger o.lign., skriveunderlag; stilehæfter; samlebind og albums; bogomslag; etiketter og mærksedler med eller uden påtryk; fomstøbte produkter som f.eks. æggebakker.
 • Træmøbler (9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 og 9403 90 30).
 • Præfabrikerede bygninger (94061000).

 

Bemærk: Vi har gjort os umage for at sikre korrekt information, men vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl.

 

Produkter undtaget fra Tømmerloven

Nedenfor er vores bedste bud på en komplet liste over produkter, som er undtaget fra EU's Tømmerlov. Tallene i parantes henviser til kapitler eller klassificering indeholdt i EU's kombinerede nomenklatur.

LISTE OVER PRODUKTER UNDTAGET FRA TØMMERLOVEN

 • Trækul (4402)
 • Emner af træ til tøndebånd; stolper, pæle, stokke og lign., kløvede eller tilspid¬sede, men ikke savskårne i længderetningen; emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign., groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede; træspån og lign. (4404)
 • Træuld og træmel (4405)
 • Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj (4417)
 • Indlagt træ og træmosaik; æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik samt lignende varer af træ; statuetter og andre dekorationsgenstande af træ; boligudstyr af træ, ikke henhørende under kapitel 94 (4420)
 • Træbøjler (4421)
 • Kork og artikler af kork (kapitel 45)
 • Bøger, aviser, billeder og andre tryksager (kapitel 49)
 • Skeer (kapitel 82)
 • Ure og dele dertil (kapitel 91)
 • Musikinstrumenter (kapitel 92)
 • Siddemøbler (undtagen varer henhørende under 9402), herunder sovesofaer og lign., samt dele dertil (9401)
 • Møbler til medicinsk, kirurgisk, dental eller veterinær brug (f.eks. operationsborde, undersøgelsesborde, hospitalssenge med mekanisk udstyr, tandlægestole); frisørstole og lignende stole med bevægelsesmekanisme; dele til disse varer (9402).
 • Lamper og belysningsartikler (herunder projektører) og dele dertil, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer, med permanent monteret lyskilde, samt dele dertil, ikke andetsteds tariferet (9405)
 • Legetøj, spil og sportsartikler samt tilbehør dertil (kapitel 95)
 • Koste og pensler (9603)
 • Kuglepenne og andre penne (kapitel 9608)
 • Blyanter og tilbehør til blyanter (9609)
 • Piber (9614 00)
 • Kunstværker, samleobjekter og antikviteter (kapitel 97).
 • Møbler, flettede produkter samt papir og papirmasse af bambus.
 • Emballage der "udelukkende anvendes som pakningsgenstande for at støtte, beskytte eller bære et andet produkt, der er bragt i omsætning" eller som er særligt udformet til det specifikke produkt, og som forventes at have en lang levetid som beskyttelse af produktet, som f.eks. kamera-, våben- og smykkeetuier.

Bemærk: Vi har gjort os umage for at sikre korrekt information, men vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl.