EU-anerkendte overvågningsorganer er blevet evalueret af Europa-Kommissionen og konstateret kompetente til at assistere EU-virksomheder med at opfylde deres forpligtelser i forhold til EUTR.

Overvågningsorganernes rolle og forpligtelser

EUEU’s Tømmerforordning angiver at EU-anerkendte overvågningsorganer er forpligtede til at:

  • Opretholde og tilbyde et due diligence-system, der er i overensstemmelse med EUTR. Overvågningsorganer skal sørge for at deres system holdes opdateret.
  • Gennemføre regelmæssige evalueringer af deres kunders due diligence indsatser. Overvågningsorganer er også formelt forpligtede til at underrette de kompetente myndigheder om betydelige eller gentagne forsømmelser.

De kompetente myndigheder i landet hvor et overvågningsorgan opererer, skal med regelmæssige mellemrum foretage tilsyn med overvågningsorganet for at kontrollere, at det effektivt opfylder forpligtelserne i forhold til EUTR

 

 

Hvordan du kan bruge et overvågningsorgan? 

Det er frivilligt om du vil bruge et overvågningsorgan. Du må gerne oprette dit eget due diligence-system og selv gennemføre regelmæssige evalueringer, uden at engagere et overvågningsorgan.

Når du får assistance fra et overvågningsorgan, fritager det ikke din virksomhed for ansvar under EUTR. Men at bruge et overvågningsorgans ydelser kan være en stor hjælp:

  • Du behøver ikke at udvikle og vedligeholde dit eget due diligence-system, eller spekulere på, om dit system opfylder loven til punkt og prikke. Du kan blot bruge systemet som overvågningsorganet leverer, og være sikker på at kvaliteten matcher EU’s forventninger. 
  • Overvågningsorganets regelmæssige evalueringer giver et godt grundlag for at sikre at dit due diligence-system implementeres korrekt.

 

Se den officielle liste over EU-anerkendte EUTR overvågningsorganer

NEPCon er et EU-anerkendt overvågningsorgan. Vores ydelser følger et unikt koncept, der involverer certificering og et gratis due diligence-system. Læs mere her.