Vores mission er at støtte bedre arealforvaltning og forretningspraksis, der gavner mennesker, natur og klima.

Vi gør ikke forskel på kunder og samarbejdspartnere. Vi tilbyder vores tjenester til alle interesserede parter, der opererer inden for rammerne af Preferred by Naturea kompetence og akkreditering - uanset størrelse, geografisk placering eller medlemskab af foreninger, grupper mv.

Da vi er en missionsdreven organisation, sigter vi imidlertid mod at afstemme alle vores aktiviteter med vores mission, og forbeholder os ret til ikke at samarbejde eller på anden måde være forbundet med virksomheder, hvis aktiviteter er i direkte og alvorlig overtrædelse af kravene beskrevet nedenfor.

 

Hvad vi beder om

Vi forventer af alle vores samarbejdspartnere og kunder, at de forpligter sig til at leve op til følgende grundlæggende krav. Organisationen:

1.    Efterlever due diligence i forhold til at undgå handel med produkter, der er blevet høstet eller forarbejdet i strid med gældende national lovgivning i det land, hvor de er høstet eller udvundet.

2.   Ikke direkte eller indirekte engagerer sig i ødelæggelse af skove med høj konserveringsværdi, herunder, men ikke begrænset til, bevidst deltagelse i logning, handel eller fremstilling af træ og andre skovprodukter, der stammer fra sådanne skove.

3. Tager ikke del i, eller drager fordel af, bestikkelse og korruption.

4.  Anvender ikke, eller drager fordel af, de værste former for børnearbejde eller nogen form for tvangsarbejde, herunder gældsslaveri, tvunget fængselsarbejde, slaveri eller menneskehandel.

5.    Tager ikke del i eller støtter diskrimination på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk overbevisning eller anden anskuelse, kaste, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel, fagforenings-tilhørsforhold, seksuel orientering, helbredstilstand, familiemæssige forpligtelser, alder, handicap eller andre særlige kendetegn.

6.   Tilbyder sine ansatte et sikkert og sundt arbejdsmiljø, indbefattet, men ikke begrænset til, beskyttelse mod brand, støj, ulykker og giftige stoffer. Tilstrækkelige sundheds- og sikkerhedspolitikker og procedurer udarbejdes og overholdes.

7.    Bestræber sig på at minimere negative miljøpåvirkninger fra organisationens aktiviteter, produkter og tjenester gennem en proaktiv tilgang og ansvarlig forvaltning af sine miljøforhold (herunder, men ikke begrænset til):

     a) Anvendelse af knappe naturressourcer, såsom brændstoffer og vand.
     b) Udledninger i luft og vand
     c) Støj, lugt og CO2-udledning.
     d) Potentiel og faktisk jordforurening.
     e) Håndtering af farlige stoffer.
     f)  Håndtering af farligt og ikke-farligt affald.

8.    Er bevidst om aktuelle lovgivningsmæssige miljøkrav, der er relevante for de miljømæssige konsekvenser af dens aktiviteter, produkter og tjenesteydelser, og sikrer overholdelse af lovgivningen gennem uddannelse, information, driftskontrol og tilsynsførelse.

9.   Sikrer, at dens leverandører overholder minimumskravene beskrevet i punkt 1 til 7 ovenfor. Organisationen vil afbryde forholdet til sine leverandører i tilfælde af større eller kontinuerlig overtrædelse af kravene..

 

Preferred by Nature forbeholder sig ret til at tage afstand fra organisationer, som handler i direkte og alvorlig modsætning til principperne beskrevet ovenfor.

 

 

Godkendt af

Peter Feilberg, administrerende direktør, Preferred by Nature
5. oktober 2020