LegalSource sertifikavimas sudaro galimybę tenkinti teisėtos medienos rinkos poreikius, užtikrinant ES medienos reglamento reikalavimų įgyvendinimą. 

Jeigu Jūsų veikla yra orientuota į medienos eksportą, LegalSource sertifikatas užtikrina pirkėjų, veikiančių regionuose, kur taikomi griežti teisiniai reikalavimai medienos importui, poreikius
 

LegalSource prekės ženklas 

LegalSourceTM sertifikato turėtojai gali naudoti LegalSource etiketes ir žymas. Vizualiniai prekės ženklų žymėjimai sudaro galimybę lengvai atpažinti Jūsų įsipareigojimus bei atsakomybę teisėtai medienai tiekti.

LegalSource prekiniai ženklai

LS labelPavadinimas LegalSource yra registruotas prekės ženklas, o savininko teisės priklauso NEPCon. LegalSource sertifikato turėtojas turi teisę naudoti šį prekės ženklą reklamos tikslais, laikantis nustatytų prekės ženklų naudojimo reikalavimų.

LegalSource Certified žymą ir etiketę galite naudoti reklamauojant produktus sertifikato apimties ribose, arba norint parodyti organizacijos įsipareigojimus teisėtai medienai tiekti.

Note: LegalSource prekės ženklas negali būti naudojamas produktams ženklinti.

LegalSource prekės ženklų naudojimo sąlygos

LegalSource sertifikato turėtojai privalo laikytis LegalSource prekės ženklų naudojimo reikalavimų, kurie apima grafinį dizainą ir taikomas žymas. Reikalavimai yra aprašyti „LegalSource Claims & Communications Procedure” procedūrose.

Pastaba: prieš prekinių ženklų naudojimą viešai, juos rivaloma pateikti NEPCon aprobuoti.