Šios politikos tikslas - aprašyti ir reguliuoti NEPCon ginčų nagrinėjimą tvarką, susijusią su NEPCon klientais arba organizacijos veikla. 

Ginčai išskirstomi į dvi plačias kategorijas: skundai ir apeliacijos. Pažymėtina, kad šios politikos kontekste terminas skriauda laikomas skundo sinonimu, todėl bet kokia skriauda nagrinėjama taip pat kaip ir skundai. 

Apeliacija – sprendimo skundimas. Apeliacijas teikia NEPCon klientai ar pareiškėjai dėl NEPCon veiksmų ar neatitikčių.

Skundai yra bet kokie kiti ginčai, kuriuos teikia bet kuris asmuo ar organizacija.

Patvirtino

 

Peter Feilberg, NEPCon vykdantysis direktorius
2018 m. spalio 10 d.

 

Žemiau yra pateikta ginčų nagrinėjimo politika lietuvių ir kitomis kalbomis. 

Jeigu jūs turite skundų ar norite pateikti apeliaciją, prašome susisiekti su Jūsų šalyje veikiančios NEPCon administracijos atstovu. Mūsų interneto tinklalapio skiltyje „Susisiekite su mumis“ galite rasti artimiausio ofiso telefono numerį ar adresą. Skundus taip pat galima siųsti elektroninio pašto adresu: dispute@nepcon.org