Organizacijos sertifikavimo procedūromis siekiama palaikyti klientų pasitikėjimą, kad jų ar kitų šaltinių pateikta komerciškai jautri ir kita konfidenciali informacija nebus atskleista neįgaliotoms šalims. Jei bus nustatyta, kad NEPCon darbuotojas ar konsultantas tyčia pažeidė mūsų konfidencialumo taisykles, jis bus atleistas. NEPCon pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų prieš bet kurią šalį, pažeidusią konfidencialumo sutartį. 

Visi NEPCon darbuotojai privalo su organizacija pasirašyti konfidencialumo sutartį, kuria jie sutinka išsaugoti visišką konfidencialumą kliento dokumentacijos, interviu, pokalbių ir bet kokios kitos informacijos, susijusios su sertifikavimo vertinimu ar audito procesu. Vertintojai negali daryti jokių dokumentų, ataskaitų kopijų arba ataskaitų turinį aptarti su kitomis šalimis, išskyrus atvejus, kai įgaliojimus suteikia NEPCon vykdantysis direktorius. Visi vertinimo arba audito metu vertintojui pateikt ar surinkti dokumentai, duomenys privalo būti grąžinti NEPCon arba klientui, arba sunaikinti. Jei kyla abejonių dėl informacijos konfidencialumo, klausimus ar informacijos prašymus auditoriai turėtų nukreipti savo vadovui. 

Konfidencialumo principai netaikomi informacijai, kuri jau yra vieša ir/arba, kuri turi būti viešai prieinama pagal taikomos sertifikavimo sistemos taisykles, įstatymus arba sutartis. NEPCon darbuotojai informuoja mūsų klientus apie informaciją, kuri turi būti viešai prieinama. Vieša gali būti:

  • Informacija pateikta audito ataskaitų viešose santraukose (prieš publikuojant ataskaitą, klientas visada gali ją peržiūrėti ir pateikti komentarus); 
  • Kliento pateikta informacija skirta naudoti su sertifikavimu susijusiuose tinklalapiuose (pvz., sertifikuoti gaminiai, rūšys, plotas); 
  • Iš kitų šaltinių gauta nespecifinė informacija apie kliento organizaciją;
  • Viešai prieinama informacija.

NEPCon taiko geriausias IT saugumo praktikas ir naudoja tinkamas priemones, kad apsaugotų visą kliento elektroninę informaciją ir komunikavimą.    

 

Patvirtino 

Peter Feilberg, NEPCon vykdomasis direktorius
2014 m. gegužės 12 d.