Hieronder vindt u ons beleid voor geschillenbeslechting in het Engels en andere talen.

Als u een klacht heeft, stuur deze dan naar uw lokale NEPCon-contactpersoon. Klachten kunnen ook worden gemaild naar: dispute@nepcon.org