1. Polityka Jakości NEPCon jest spójną i równoważną częścią naszego systemu zarządzania. Jest zgodna z wizją i strategią najwyższego kierownictwa.

2. Polityka ma na celu dostarczanie profesjonalnych rezultatów we wszystkich działaniach NEPCon, tak aby spełnić wszelkie wymagania określone przez naszych klientów, partnerów i darczyńców, jak również wymogi prawne.

3. NEPCon zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, aby móc zaspokoić potrzeby i oczekiwania klientów i partnerów.

4. W odniesieniu do powyższego, NEPCon dąży do:

  • Uzyskania międzynarodowej akredytacji/uznania dla świadczonych usług.
  • Ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, a tym samym zwiększania wartości świadczonych usług.
  • Zapewnienia wysokiego poziomu kompetencji, profesjonalizmu i wiarygodności personelu.
  • Ciągłego zwiększania liczby zadowolonych klientów.

5. NEPCon realizuje te cele przez:

  • Działanie w zgodności z odpowiednimi wymogami prawnymi.
  • Zwiększanie kwalifikacji personelu.
  • Zapewnienie pracownikom satysfakcjonującego środowiska pracy, które sprzyja rozwojowi zawodowemu.
  • Zachęcanie do pracy zespołowej i zaangażowania osobistego, przez wspieranie i nagradzanie osiągnięć i dobrych wyników.
  • Działanie w sposób jasny, uczciwy i przejrzysty.
  • Przeprowadzanie auditów wewnętrznych i innych rodzajów przeglądów jakości.

Zatwierdzone przez:

Peter Feilberg, Dyrektor Wykonawczy NEPCon
12 maja 2014
r.