Certyfikacja Drewna Kontrolowanego CoC jest opcją, o którą można rozszerzyć certyfikat FSC Kontroli Pochodzenia Produktu.  

CW CoC Audit

Aby spełnić kryteria należy:

  • określić rejon pozyskania drewna; 
  • ocenić ryzyko pozyskiwania drewna pod kątem pięciu niedopuszczalnych kategorii określonych w Standardzie Drewna Kontrolowanego oraz ryzyko wymieszania materiału w łańcuchu dostaw; 
  • wdrożyć działania minimalizujące ryzyko pozyskiwania niedopuszczalnego drewna. 

 

Dodanie sytemu Drewna Kontrolowanego do systemu FSC COC pozwala na przyjęcie drewna niecertyfikowanego jako Drewna Kontrolowanego FSC. Które po spełnieniu odpowiednich wymagań może być sprzedawane do innych firm certyfikowanych w systemie FSC.

Informacje dotyczące Drewna Kontrolowanego znajdują się tutaj.

Ograniczenia dotyczące oświadczeń Drewna Kontrolowanego

Opcje promowania certyfikacji Drewna Kontrolowanego są ograniczone. Niedozwolone jest stosowanie oświadczeń odnośnie Drewna Kontrolowanego w przestrzeni publicznej i etykietach produktowych.

Można natomiast powiadomić inne przedsiębiorstwa o statusie certyfikacji Drewna Kontrolowanego firmy. Wszyscy posiadacze certyfikatów Drewna Kontrolowanego są dostępni w bazie FSC.