Boxes

Możemy Państwu pomóc w całym procesie należytej staranności, niezależnie od stopnia przygotowania. Na przykład w momencie kiedy:

  • Trzeba uporać się z wymogami należytej staranności EUTR.

  • Potrzebują Państwo wsparcia ekspertów przy ustanowieniu systemów zasad należytej staranności, przy ocenie ryzyka i określeniu odpowiednich środków ograniczających ryzyko.

  • Chcą Państwo ocenić system zasad należytej staranności wobec własnej polityki pozyskiwania lub szczegółowych rozporządzeń dotyczących handlu drewnem.

  • Potrzebują Państwo ocenić czy Państwa dostawcy są w stanie spełnić wymagania i zidentyfikować potencjalne luki w systemie.

  • Zasięgnąć porady lub szkolenia na temat konkretnych aspektów zasad należytej staranności, takich jak ocena ryzyka i łagodzenie skutków.