TrainingCzy musisz uporać się z rozporządzeniem EUTR lub zwiększyć wysiłki w celu pozyskiwania legalnego drewna? Zaopatrz się w wiedzę i umiejętności przez udział w jednym z naszych międzynarodowych szkoleń.

Być może jesteś odpowiedzialny za wewnętrzny bądź zewnętrzny nadzór systemu należytej staranności lub po prostu chcesz wiedzieć więcej o należytej staranności w praktyce.

 

 

Co zawiera szkolenie

Dowiedz się jak:

  • Przeprowadzać ocenę ryzyka. 
  • Decydować o wyborze środków minimalizujących ryzyko.
  • Oceniać skuteczność działań minimalizujących ryzyko.
  • Przeprowadzać oceny wydajności systemu należytej staranności. 

Szkolenie jest oparte na uznanym przez Unię Europejską Systemie Należytej Staranności LegalSource i zawiera dokładne omówienie wszystkich aspektów systemu.

Oprócz omówienia głównych regulacji na rynku drewna, jak EUTR, zapoznasz się z kluczowymi aspektami należytej staranności i dowiesz się jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Każdy dzień składa się z połączenia wykładów i wielu ćwiczeń praktycznych opartych na scenariuszach i przykładach wziętych z życia. Ćwiczenia grupowe pomogą przełożyć teorię na grunt rzeczywisty i stworzą przyjemną towarzyską atmosferę.

Zobacz przykładowy program szkolenia

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

TrainingSzkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zdobyć szeroką wiedzę na temat prawodawstwa dotyczącego drewna, jak rozporządzenie EUTR oraz powiązanych z nim wymogów należytej staranności.

Zwykle dotyczy to firm handlujących produktami z drewna i papieru, krajowych Organów Właściwych UE, agencji zamówień publicznych, konsultantów i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką leśną.

 
 

Twoje korzyści 

Certificate

Wyjdziesz ze szkolenia z szerszą wiedzą i większymi kompetencjami. Z pewnością będziesz dobrze wspominał dynamiczną i ciekawą naukę w przyjaznej atmosferze!

Na koniec szkolenia podejdziesz do egzaminu, który oceni i potwierdzi poziom zdobytych umiejętności. Nasi auditorzy LegalSource muszą zdać taki egzamin.

Jeśli zdasz egzamin, otrzymasz certyfikat ukończenia szkolenia, jako wizualny dowód uznania twoich kompetencji dotyczących należytej staranności. 

 

 

 

Zgłoś swój udział

Nasze otwarte Szkolenia Eksperckie prowadzone są zwykle w języku angielskim i organizowane są w Europie Wschodniej, w Hiszpanii oraz w Azji Południowo-Wschodniej. Wybierz lokalizację i termin, który pasuje ci najbardziej.