NEPCon misija yra sukurti įsipareigojimą bei gebėjimus, siekiant integruoti tvarumą.

Mes neatskiraime klientųt bei partnerių. Savo paslaugas siūlome visoms suinteresuotoms šalims, kurios vykdo veiklą NEPCon kompetencijos ir akreditavimo ribose, nepriklausomai nuo jų dydžio, geografinės padėties bei narystės organizacijose, grupėse ar pan. 

Tačiau, kadangi esame misijos vedama organizacija, siekiame suderinti visą savo veiklą su savo misija ir pasiliekame teisę nedirbti ar nebendradarbiauti su kompanijomis, kurių veikla prieštarauja reikalavimams, pateiktiems apačioje.

 

 

Ko mes tikimės? 

Mes norime, kad visi mūsų partneriai ir klientai įsipareigotų vykdyti šiuos bendruosius reikalavimus. Organizacija:

1.    Stebi gamybos grandis, kad būtų išvengta prekybos produktais, kurie buvo išgauti ar apdoroti neilaikant šalies, kur vykdomas medienos pjovimas ar ištraukimas, įstatymų. 

2.    Neužsiima kyšininkavimu ar korumpuota veikla bei iš to nesipelno.

3.    Neužsiima ir nesipelno iš vaikų darbo ar bet kokio kito priverstinio darbo, įskaitant darbą skoloms padengti, priverstinį kalėjimo darbą, vergovę, tarnystę ar prekybą žmonėmis.

4.    Neužsiima ir neremia diskriminacijos kultūriniu, rasiniu, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitų pažiūrų, kastų, tautinės ar socialinės kilmės, nuosavybės, gimimo, sąjungų, seksualinės orientacijos, sveikatos būklės, šeimyninės padėties, amžiaus, negalios ar kitų skiriamųjų savybių pagrindu.

5.    Suteikia savo darbuotojams saugias ir nekenksmingas darbo sąlygas įskaitant, bet neapsiribojant, apsaugą nuo ugnies, triukšmo, nelaimingų atsitikimų ir toksiškų medžiagų. Nustatytos attitinkamos sveikatos ir saugos strategijos ir procedūros, jų laikomasi.  

6.    Aktyviai siekia sumažinti neigiamą vykdomos veiklos, produktų ir paslaugų poveikį aplinkai atsakingai valdydami šiuos (ir kitus) veiklos apektus:

     a) Senkančių naturalių išteklių, kaip kuras ir vanduo, naudojimą.
     b) Teršalų išmetimą į orą ir vandenį.
     c) Triukšmą, kvapą, CO2 emisijas.
     d) Galimą ir esamą dirvos taršą.
     e) Pavojingų medžiagų tvarkymą.
     f)  Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymą.

7.    Supranta dabartinis teisinius reikalavimus, svarbius aplinkos poveikiui ir jos veiklai, produktams ir paslaugoms bei užtikrina jų laikymąsi mokymais, sąmoningu operacijų kontroliavimu ir stebėjimu.

8.    Stebi, kad jos tiekėjai laikosi minimalių reikalavimų, nurodytų 1-7 punktuose. Organizacija nutraukia bendradarbiavimą su tiekėjais, jei jie iš esmės ir nuolat pažeidžia šiuos reikalavimus.

 

NEPCon pasilieka teisę nutraukti santykius su organizacijomis, kurios nesilaiko minėtų principų.

 

 

Patvirtinta

Peter Feilberg, Executive Director
13 April 2016