Skip to main content
system_breadcrumb_block
system_main_block

EU Deforestation Regulation (EUDR): Bridging challenges and solutions | Nařízení o odlesňování (EUDR): Výzvy a řešení

Venue
Open Garden
Location
Brno, Czechia
Course language
Czech
Start date
End date
Seminar

EU Deforestation Regulation (EUDR): Bridging challenges and solutions

 
Klikněte pro českou verzi

Join us at our seminar at Open Garden in Brno to gain the latest insights and practical solutions for effectively navigating the EUDR requirements.

 

The EU Deforestation Regulation (EUDR) deadline is approaching, bringing significant changes for industries across Czechia. With the European Commission’s recent updates, businesses must prepare for a new compliance landscape.

On 10 October 2024, Preferred by Nature will bring together industry leaders and experts in Brno to discuss the EUDR’s implications for Czech businesses and share our experience in assisting companies meeting EUDR requirements. This seminar is designed to provide comprehensive guidance and actionable strategies to guide your business’ compliance with the EUDR requirements.

The seminar will explore the significance of the EUDR for the Czech market and its various industries, offering detailed analyses of due diligence requirements and compliance strategies. Attendees will benefit from perspectives shared by the Competent Authority, industry representatives and environmental organisations.

Furthermore, the event will provide insights into how the Forest Stewardship Council™ is adapting to the EUDR and will examine methods for managing the carbon footprint in forestry and agriculture supply chains.

The event will predominantly focus on timber, paper products, as well as other commodities such as cocoa, coffee, palm oil and rubber. Attention will be given to EUDR obligations for importers, with less emphasis on the domestic forestry industry. 

 

Ekonews CZ is the official media partner for this event. 

 
 

Who should attend?

This seminar is relevant for companies in agriculture, forestry, manufacturing and related sectors, as well as sustainability advocates.

 

How to register

We invite interested parties to join us on 10 October 2024 from 8.00 am to 4.30 pm. The registration fee is CZK 1750 + VAT per person (CZK 1500 + VAT for Preferred by Nature clients). Please submit your registration by 10 September 2024.

Please note that we can only accept one person from each company/organisation at this time.

Additionally, for those interested in attending the ‘Carbon Footprint Management for forestry or agriculture supply chains’ session, the registration fee will be only CZK 500 + VAT.

Important registration information

To ensure accurate invoicing, please indicate the relevant information in the Comment field when filing out the registration form below:

 • If you are only attending the Carbon Footprint Management session
 • If you are attending both the main session and Carbon Footprint Management session
 • If you are a Preferred by Nature client
 • Include your Company ID number (IČO)

This seminar is part of Preferred by Nature's efforts to raise awareness about and support the implementation of the EUDR globally. 

 

External speakers

 • Ivan Ševčík, Forestry and Wood-Processing Companies Asssociation (ALDP)
 • Tereza Toulová, Roman Šimek, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) 
 • Tomáš Duda, FSC Czech Republic 
 • Maroš Prčina, Ekumenická akademie
 

Agenda

TimeProgramme
8.00 am –        
8.45 am
 • Registration and morning coffee
8.45 am – 
10:15 am
 

Setting the scene

 • Introduction to EUDR (Preferred by Nature)
 • EUDR in the Czech legislation framework and the role of the Competent Authority (Czech Competent Authority) 
 • Questions & answers session
10.15 am – 
10:30 am
 • Coffee break
10.30 am –
12.00 pm
 

EUDR Challenges

 • EUDR not only for timber (Preferred by Nature)
 • EUDR for Wood processing industry (Association of Forestry and Woodprocessing Industry)
 • EUDR from the perspective of Nature Protection (NGO)
 • Questions & answers session
12.00 pm – 
12.45 pm
 • Lunch time
12.45 pm – 
2.20 pm
 

EUDR Solutions

 • Adaptation of FSC for EUDR (FSC Czech)
 • Preferred by Nature Solutions for compliance with EUDR (Preferred by Nature)
 • Questions & answers session
2.20 pm – 
2:30 pm
 • Coffee break
2.30 pm – 
4.30 pm
 

Parallel sessions

 • Discussion on different aspects of EUDR compliance for different stakeholders (e.g. information gathering and traceability, risk assessments, risk mitigation). 
 • Carbon Footprint Management for forestry or agriculture supply chains (additional fee and separate registration required) 
 

>> Click here to learn more about the EUDR. 

 

Contact person

Michal Rezek
Regional Director – Preferred by Nature
mrezek@preferredbynature.org

 

 
Verze v češtině

Nařízení o odlesňování (EUDR): Výzvy a řešení

Místo konání: Otevřená zahrada
Lokalita: Údolní 33 Brno
Jazyk kurzu: Čeština, anglicky mluvící řečníci budou tlumočeni
Čas zahájení: čtvrtek, 10. října 2024, 8.00 hod.
Čas ukončení: čtvrtek, 10. října 2024, 16:30

 

Přijďte na seminář v Otevřené zahradě v Brně a získejte nejnovější poznatky a praktická řešení pro efektivní orientaci v požadavcích nařízení o odlesnění (EUDR).

 

Blíží se termín, kdy vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1115 ze dne 31. května 2023, o dodávání na trh Unie a vývozu z trhu Unie některých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů (EUDR), který přináší významné změny pro některá průmyslová odvětví v Česku a dalších zemích EU. Díky nedávným aktualizacím Evropské komise se podniky musí připravit na nové požadavky a vytvořit systém náležité péče.

Dne 10. října 2024 se v rámci semináře sejdou v Brně odborníci z oboru, aby diskutovali o důsledcích EUDR pro české podniky. Zástupci Preferred by Nature se chtějí podělit o své zkušenosti s pomocí společnostem při naplňování požadavků EUDR. Tento seminář je navržen tak, aby poskytoval komplexní pokyny a realizovatelné strategie, které povedou váš podnik k dodržování požadavků EUDR. Účastníci mohou čerpat z informací a pohledů, o které se podělí příslušný orgán, zástupci průmyslu a organizace na ochranu životního prostředí.

Kromě toho akce poskytne přehled o tom, jak organizace Forest Stewardship Council (FSC)  přizpůsobuje svůj certifikační systém nařízení EUDR. Dále nad rámec tématu EUDR představí seminář zájemcům metody řízení uhlíkové stopy v dodavatelských řetězcích zpracování dřeva a papíru a zemědělství, které organizace Preferred by Nature audituje.

 

Ekonews je oficiálním mediálním partnerem semináře. 

 
 

Kdo by se měl zúčastnit?

Akce bude dominantně zaměřena na dřevo a výrobky ze dřeva a papíru, ale bude se věnovat i dalším relevantním komoditám jako je kakao, káva, palmový olej a kaučuk. Pozornost bude věnována povinnostem EUDR pro dovozce a výrobce a méně domácímu lesnickému odvětví (lesním majetkům).

Tento seminář je relevantní pro společnosti v zemědělství, lesnictví a zpracovatelských odvětvích komodit, kterých se nařízení týká.

 

Jak se registrovat

Zveme zájemce, aby se k nám připojili 10. října 2024 od 8.00 do 17.00 hodin. Registrační poplatek je 1 750 Kč + DPH (a 1 500 Kč + DPH pro klienty PbN) na osobu. Svou registraci prosím posílejte níže do 10. září 2024. Včas vám pošleme bližší organizační informace, včetně materiálů pro přípravu na seminář,

Vezměte prosím na vědomí, že zatím můžeme přijmout pouze 1 osobu z každé společnosti / organizace.

Poznámka: v případě, že se chcete zúčastnit části Řízení uhlíkové stopy pro dodavatelské řetězce v lesnictví nebo zemědělství, můžete tak učinit a registrační poplatek bude jen 500 Kč.

Důležité informace k registraci

Chcete-li zajistit přesnou fakturaci, uveďte při vyplňování registračního formuláře níže příslušné informace do pole “Comments”:

 • Pokud se účastníte pouze části Řízení uhlíkové stopy
 • Pokud se účastníte hlavního programu i Řízení uhlíkové stopy
 • Zda je Vaše společnost zákazníkem Preferred by Nature
 • Uveďte své IČO

Tento webinář je součástí úsilí nevládní organizace Preferred by Nature o zvýšení povědomí o provádění nařízení EUDR.

 

Vystoupí

 • Ivan Ševčík, výkonný ředitel Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) 
 • Tereza Toulová, Roman Šimek, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) 
 • Tomáš Duda, ředitel FSC Česká republika 
 • Maroš Prčina, Ekumenická akademie
 • Sandra Razanamandranto, ředitelka Preferred by Nature pro rozvoj trhu, expert na komoditu kakao
 • Nicolas Pillet, regionální ředitel Preferred by Nature, expert na EUDR
 • Michal Rezek, regionální ředitel Preferred by Nature
 

Program

ČasProgram
8.00 am –        
8.45 am
 • Registrace a ranní káva
8.45 am – 
10:15 am
 

Představení EUDR

 • Úvod do EUDR (Preferred by Nature)
 • EUDR v českém legislativním rámci a role příslušného orgánu (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) 
 • Otázky a odpovědi
10.15 am – 
10:30 am
 • Přestávka na kávu
10.30 am –
12.00 pm
 

EUDR výzvy

 • EUDR nejen pro dřevo – zaměřeno na povinnosti dovozců (Preferred by Nature) 
 • EUDR pro dřevozpracující průmysl (Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků)
 • EUDR z pohledu ochrany přírody (Ekumenická akademie)
 • Otázky a odpovědi
12.00 pm – 
12.45 pm
 • Oběd
12.45 pm – 
2.20 pm
 

EUDR řešení

 • Adaptace FSC pro EUDR (FSC ČR)
 • Možnosti řešení pro shodu s EUDR (Preferred by Nature)
 • Otázky a odpovědi
2.20 pm – 
2:30 pm
 • Přestávka na kávu
2.30 pm – 
4.30 pm
 

Paralelní programy

 • Diskuse o různých aspektech dodržování nařízení EUDR pro různé zúčastněné strany (např. shromažďování informací a sledovatelnost, posouzení rizik, zmírňování rizik).
 • Řízení uhlíkové stopy pro dodavatelské řetězce v lesnictví nebo zemědělství 
 

>> Kliknutím sem se dozvíte více o nařízení EUDR.

 

Kontaktní osoba

Michal Rezek
Regionální ředitel Preferred by Nature
mrezek@preferredbynature.org
+ 420 736 533 137

Presenter:

Sandra Razanamandranto
Director of Market and Development
Cocoa Commodity Lead
Nicolas Pillet
Regional Director, EUDR Expert
Country Representative - France
Michal Rezek
Regional Director Business Development

Register for the course

Billing Information

For invoicing, please provide the full address and VAT number of your organisation.

Apply for NGO, FSC National Initiative, university/college staff/student discount
I agree that Preferred by Nature may collect and use my personal data for the purpose of facilitating my participation in the said training course and subsequent evaluation. If you later decide to not want to receive this communication you can ask us to delete your record here: www.preferredbynature.org/manage-subscription. We will never give or sell your personal data to anyone else.
block_content:94b41a32-a90c-4997-a533-ad66f6283cff
field_block:block_content:basic:body